Saturday, December 20, 2008

World Peace

सर्वे भवन्तु सुखिनह् सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्दुख्भाग्भवेत्।


sarve bhavantu sukhinah sarve santu nirāmayā
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaścitdukhbhāgbhavet|

No comments: